SV EN

Vad kan jag göra? - 7 råd för bättre hälsa

Vi har idag begränsad kunskap kring vad förändringar i tarmmikrobiotan betyder och det är också därför vi och andra grupper utför studier. Mer forskning behövs innan vi säkert kan säga exakt hur vi ska äta och leva för att få, eller bevara, en god artrikedom och balans i tarmmikrobiotan.

Det vi vet är att tarmmikrobiotan påverkas av vår närmiljö och vår livsstil - till exempel hur mycket vi rör på oss och vilken typ av kost vi får i oss över tid.

Om du inte redan följer de generella råd som finns från Livsmedelsverket och Hjärt-Lungfonden om hur du kan äta och leva för ett hälsosamt liv –  har vi listat sju konkreta råd på livsstilsförändringar som kan förbättra din hjärt-kärlstatus och som ger förutsättningar för ett hälsosamt liv. Råden är baserade på ”Life’s simpel 7” från American Heart Association. 

Det gemensamma för råden är att de är möjliga för de flesta människor att följa - de är inte kostsamma och till och med små förbättringar kommer att göra stor skillnad för din hälsa.

Börja med att följa ett eller två av råden som du tycker verkar vara enklast för dig att komma igång med!

1. Sluta röka
Rökare har högre risk att utveckla hjärt-kärlsjukdom. Om du röker är det bästa du kan göra för din hälsa att sluta.

Läs mer om riskerna på Folkhälsomyndighetens sida:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-matvanor/

Läs Västragötalandsgregionens sida om rökning:
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/levnadsvanor-och-sjukdomsforebyggande-metoder/tobak

På Sluta-röka-linjen kan man få hjälp och stöd att sluta röka:
https://www.slutarokalinjen.se/ta-kontakt/

2.  Var aktiv
Att leva ett aktivt liv är en av de bästa investeringarna du kan göra i dig själv. Att leva aktivt hjälper dig att sänka blodtrycket och får dig att må bra. Enkelt uttryckt kan den dagliga fysiska aktiviteten öka din livskvalitet och livslängd.

Få tips på hur du kan blir mer aktiv i vardagen:
https://www.hjart-lungfonden.se/halsa/goda-vanor/rorelse-i-vardagen/

3.   Ät hälsosam mat
En hälsosam kost är ett av dina bästa verktyg för att minska risken att få hjärt-kärlsjukdomar. När du äter en hälsosam kost förbättrar du dina chanser att må bra och hålla dig frisk!

Hitta ditt sätt att äta hälsosamt med hjälp av:

Svenska kostråd från Livsmedelsverket
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-foldrar/kostraed_webb.pdf

https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad/rad-om-bra-mat-hitta-ditt-satt

Gör självtestet i Matvanekollen Livsmedelsverket
https://www.livsmedelsverket.se/quiz/matvanekollen/matvanekollen-startsida

På hemsidan Sundkurs får du livsstilsråd och inspiration, praktiska tips och matrecept om hälsosam mat
http://www.sundkurs.se/

Tips på goda matvanor från Hjärtlungfonden
https://www.hjart-lungfonden.se/halsa/goda-vanor/mat/

De nordiska näringsrekommendationerna
https://www.hjart-lungfonden.se/halsa/goda-vanor/mat/

4.      Gå ner i vikt
Om du har övervikt eller fetma och minskar i vikt, minskas belastningen på hjärta, lungor, blodkärl och skelett. För att minska i vikt behöver du äta mindre energi (kalorier) än vad du gör av med.

Läs mer om hur du kan göra för att minska i vikt
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/dieter-och-viktnedgang1

5.    Sänk blodsockernivån 
Det mesta av maten vi äter förvandlas till glukos (vanligt socker) som våra kroppar använder för energi. Glukoset tas upp från tarmen och ökar blodsockernivåerna. Höga nivåer kan med tiden skada hjärta, njurar, ögon och nervsystem.

Lär dig hur du minskar ditt blodsocker
https://www.hjart-lungfonden.se/halsa/goda-vanor/mat/

Läs mer om goda matvanor och typ 2-diabetes
https://www.hjart-lungfonden.se/sjukdomar/hjartsjukdomar/diabetes/mer-lasning/goda-vanor-hjalper-vid-typ-2-diabetes/

Läs mer om diabetes
https://www.hjart-lungfonden.se/sjukdomar/hjartsjukdomar/diabetes/

 6.     Håll koll på ditt blodtryck
Högt blodtryck är en stor riskfaktor för hjärtsjukdomar och stroke. När ditt blodtryck istället ligger inom hälsosamma intervall minskar du belastningen på hjärta, blodkärl och njurar vilket gör att du håller dig friskare längre.

Lär dig hur du håller koll på ditt blodtryck
https://www.hjart-lungfonden.se/halsa/goda-vanor/mer-lasning/10-vardagstips-for-hjartat/
och
https://www.hjart-lungfonden.se/forskning/scapis/sa-mar-sverige/

Ev. Diabeteswellness och Blodsockerkollen (har inga tider för 2021 ännu…)
https://blodsockerkollen.nu/

 7.   Håll kontroll på kolesteronivån
Högt kolesterol bidrar till förkalkning av blodkärlen, vilket kan leda till hjärtsjukdomar och stroke. När du håller dina kolesterolvärden under kontroll, ger du blodkärlen de bästa förutsättningar att hålla sig fria från förkalkningar som annars blockerar kärlen och minskar blodflödet.

Lär dig hur du kan hålla kontroll över ditt kolesterol genom goda matvanor
https://www.hjart-lungfonden.se/halsa/goda-vanor/mat/

Läs mer om riskerna med högt kolesterol
https://www.hjart-lungfonden.se/halsa/riskfaktorer/hogt-kolesterol/

 

Det kan vara svårt att göra många och stora förändringar – börja med att välja ut och starta med ett eller två av råden för att komma igång!

För ytterligare tips från personer som redan gjort förändringar och följt några av råden:
https://www.hjart-lungfonden.se/halsa/goda-vanor/mer-lasning/8-tips-for-en-halsosammare-var/

 

Det är fortfarande för tidigt att kunna ge mer exakta r¨åd för att få, eller bevara en god balans av bakteriearter i tarmen. Visionen med våra studier är att i framtiden kunna ge individanpassade kostråd baserade på tarmmikrobiotans komposition.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.