SV EN

Olika behandlingsmetoder och förväntade resultat

Förändringar i kosten kan påverka tarmmikrobiotan. Fermenterbara (bakteriellt nedbrytbara) kolhydrater, t.ex. kostfibrer, anses vara den kostkomponent som påverkar mikrobiotan i tarmen mest och en förändrad kostfibersammansättning omstrukturerar sammansättningen av bakterier i tarmen på bara några få dagar. En israelisk forskargrupp har visat att sammansättningen av bakterier kan användas för att individanpassa kostråd. Det kvarstår emellertid mycket arbete innan dessa resultat är validerade efter svenska förhållanden och kan implementeras i sjukvården.

Vanligt använda läkemedel som metformin för typ 2-diabetes och det kolesterolsänkande läkemedel statin förändrar tarmmikrobiotan. Det är viktigt att inte blanda ihop förändringar i tarmmikrobiotan orsakad av sjukdom med förändringar orsakad av medicinering i studier där patienter under läkemedelsbehandling jämförs med friska personer. Genom att jämföra möss som får tarmmikrobiota från typ 2-diabetespatienter före och under metforminbehandling har vi visat att metformin påverkar sammansättningen i tarmen på ett sätt som ger en förbättrad omsättning av glukos i koppen. Att förstå hur tarmbakterier och läkemedel påverkar varandra kan potentiellt bidra till effektivare och säkrare medicinering.

Vi hoppas att vår forskning kan bidra till mer individanpassade diabetesbehandlingar. Ett av våra mål är att utveckla probiotika baserad på smörsyraproducerande bakterier för behandling av patienter som riskerar att utveckla typ 2-diabetes. Ett annat är att ta fram individanpassade kostråd baserade på personens mikrobiotasammansättning. Ett tredje mål är att utveckla läkemedel som förhindrar produktion av sjukdomsorsakande molekyler från tarmmikrobiotan.

 

Vi har funnit att patienter med typ 2-diabetes saknar vissa bakterier vilket kan påverka mikrobiotans möjligheter att bryta ner näringsämnen. Till exempel bildar tarmmikrobiotan från vissa patienter med typ 2-diabetes ett ämne, imidasolpropionat, från aminosyran histidin. Ämnet försämrar cellernas förmåga att svara på insulin. Samtidigt har dessa patienter färre smörsyraproducerande bakterier och ett vetenskapligt genombrott skulle kunna vara att tidigt identifiera personer som saknar viktiga bakterier och är i farozonen att utveckla typ 2-diabetes, och att i en kapsel tillföra just dessa bakterier.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.