SV EN

Metaboliter som styr sjukdom

Tarmmikrobiotan har tusen gånger fler gener än vad vi har i våra egna celler. Flera av dessa är enzymer som kan omvandla olika ämnen (till exempel aminosyror), till nya molekyler kallade metaboliter. Man har uppskattat att 90% av de metaboliter som finns i vårt blod är producerade av bakterier i tarmen. Ett övergripande mål i vår forskning är att undersöka hur tarmens metaboliter kan påverka utveckling av metabola sjukdomar. Vi undersöker även om metaboliterna kan användas som tidiga markörer för sjukdomar och därmed underlätta vid diagnostik.

För att identifiera metaboliterna använder vi ett tillvägagångssätt där vi mäter koncentrationen av flera olika molekyler på samma gång, så kallad metabolomik, och vi använder masspektrometri som med hög känslighet och specificitet kan identifiera olika av molekyler. Vår forskargrupp har valt att fokusera på några utvalda typer av metaboliter: korta fettsyror, sekundära gallsyror och metaboliter bildade från aminosyror som t.ex. imidasolpropionat.

Korta fettsyror bildas när tarmbakterier bryter ner kostfibrer. Smörsyra är en kort fettsyra som ofta har kopplats till positiva hälsoeffekter. Genom att odla bakterier i bioreaktorer undersöker vi vilka kombinationer av fiber och bakterier som resulterar i smörsyraproduktion. Våra bioreaktorer är odlingssystem där förhållandena i tarmen har återskapats och där vi kan studera hur tarmbakterierna bryter ned olika näringsämnen som till exempel kolhydrater, fibrer och vitaminer.

Gallsyror produceras av kolesterol i levern. Via gallblåsan utsöndras de i tolvfingertarmen där de underlättar upptag av fetter och fettlösliga vitaminer genom att på samma sätt som tvättmedel lösa upp fettet. Förutom att underlätta näringsupptaget kan gallsyrorna vidarebefordra signaler och på så sätt påverka kroppens metabola funktioner. Tarmbakterierna kan omvandla gallsyror till så kallade sekundära gallsyror. Genom att kombinera studier i människor och möss undersöker vi hur mikrobiell omvandling av gallsyror påverkar ämnesomsättningsrelaterade sjukdomar.

Genom att analysera metaboliter i blod från personer med och utan typ 2-diabetes har vi identifierat imidasolpropionat som en molekyl som förknippas med diabetes. Vi undersöker nu hur imidasolpropionat påverkar insulinkänsligheten i olika celltyper och organ och om andra sjukdomar är kopplade till förhöjda koncentrationer imidasolproprionat i blodet.

Läs mer om tarmmikrobiotan och typ 2-diabetes

Läs om smörsyra i Aftonbladet, september 2020
https://www.aftonbladet.se/halsa/a/eK17AM/sa-kan-din-tarmflora-avsloja-diabetes  

Läs om smörsyra i Göteborgs-Posten, Liv&Hälsa, september 2020
https://www.gp.se/livsstil/halsa/darfor-kan-smorsyra-vara-en-gamechanger-for-din-halsa-1.33912025 

masspectrometer

 För att identifiera olika molekyer använder vi masspektrometri som med hög känslighet och specificitet kan mäta flera olika molekyler på samma gång.

Genom att odla bakterier i bioreaktorer undersöker vi vilka kombinationer av fiber och bakterier som resulterar i smörsyraproduktion.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.