SV EN

Vår grupp

Styrkan i vår forskargrupp är blandningen av människor. När en hel rad olika kompetenser jobbar tillsammans för gemensamma mål skapas dynamik och en arbetsmiljö som genomsyras av driv och god stämning. Fördelen med en bred grupp är att vi tänker tillsammans och angriper problemen från olika perspektiv. Syftet är att omvandla grundläggande observationer, analyser och modeller till att kunna vara med och utveckla och testa behandlingsmetoder för att förbättra hälsan för människor. Vi jobbar hårt men med stor frihet – arbetet måste vara lustdrivet!

En viktig del av vårt lagarbete är att ha täta, regelbundna möten inom olika fokusområden där varje gruppmedlem har möjlighet att bidra till förbättringar och infallsvinklar som driver forskningen framåt. Varje möte blir en övning för studenter och yngre forskare i att presentera pågående arbete och att få synpunkter. De mer seniora forskarna finns där för att stötta i projekten och att driva arbetet framåt. Den öppna och tillåtande atmosfären i dessa informella möten skapar utrymme för nya idéer som kan testas praktiskt, vilket är själva grunden för forskningen.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.