SV EN
  • Det finns lika många bakterieceller som mänskliga celler i kroppen

  • Människan och tarmmikrobiotan har utvecklats i symbios genom hela vår evolution

  • Tarmmikrobiotan ändras över tid och påverkas av olika miljöfaktorer och faser i livet

  • Precis som ditt fingeravtryck är din mikrobiotasammansättning i tarmen unik för dig

Vårt fokus

I människans tarmar finns många biljoner mikroorganismer - bakterier, encelliga svampar och virus - som tillsammans utgör tarmens mikrobiota. Mikroorganismerna hjälper oss att spjälka maten, att producera vitaminer, att bryta ned giftiga ämnen och att utveckla vårt immunsystem.

Vår forskargrupp studerar hur mikrobiotans sammansättning kan ge förbättrad hälsa, men också hur en rubbning i tarmens mikrobiota kan bidra till metabola sjukdomar som typ 2-diabetes, fettlever och hjärt-kärlsjukdom.

Läs mer om vår forskning

Så går det till

Forskningen bedrivs vid Göteborgs universitet och vid Center for Basic Metabolic Research (CBMR) i Köpenhamn, Danmark. Vår bas är Wallenberglaboratoriet som ligger mitt i Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Här finns unika förutsättningar för patientnära forskning med både avancerade biomedicinska laboratorier och en klinisk mottagning där läkare och sjuksköterskor tar emot deltagare i kliniska studier.


En central del av vår forskning är att identifiera och kartlägga bakteriesammansättningen i tarmen för att kunna förstå mikrobiotan och dess funktioner.

Läs mer om vår forskning

Analyserna används sedan för att generera hypoteser som testas experimentellt innan de tas vidare till kliniska studier. Det övergripande målet är att hitta strategier för att påverka tarmens mikrobiota och därigenom förbättra hälsan för dem som har, eller är på väg att utveckla, metabola sjukdomar.

Läs mer

Vi forskar här

I vår internationella forskargrupp finns medarbetare med olika kompetenser inom molekylärbiologi, biokemi, mikrobiologi, fysiologi, metagenomik, metabolomik och bioinformatik. Vi arbetar med forskare över hela världen och nära läkare och sjuksköterskor som tar emot studiedeltagare och patienter.Tillsammans inriktar vi oss på tarmmmikrobiotans roll i förhållande till metabolism med målet att förbättra hälsan för människor.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.