SV EN

Tarmmikrobiotan och hjärt-kärlsjukdom

Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i världen och hos vuxna med typ 2-diabetes är risken två till fyra gånger högre att dö i dessa sjukdomar. Under de senaste 15 åren har stora forskningsinsatser gjorts för att undersöka hur just tarmmikrobiotan är förknippad med hjärt-kärlsjukdom.

Fetma medför en ökad risk att utveckla typ 2-diabetes, vilket i sin tur ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar och livshotande tillstånd som hjärtinfarkt eller stroke. Detta trots att typ 2-diabetes är en behandlingsbar sjukdom och att blodsockernivåerna hålls under kontroll med hjälp av medicinering.

Många studier har visat att kompositionen av mikroorganismer i tarmarna är kopplad till högt blodtryck, hjärtinfarkt och åderförkalkning. Vår grupp har visat att förkalkningar i blodkärlen innehåller spår av mikroorganismer och vi har hittat liknande bakterier i munhålan och i avföringen. Detta tyder på att bakterierna från munnen och tarmen på något sätt förflyttas till förkalkade kärl. Det är fortfarande oklart om det är bakterierna i de förkalkade kärlen bidrar till sjukdomen.

Vidare har vi har sett att ett högt fiberintag kan skydda mot utveckling av hjärt-kärlsjukdom och att bakterier som producerar smörsyra kan motverka åderförkalkning hos möss som fått en fiberrik diet. Fördjupad kunskap om vilka fibrer som gynnar specifika bakterier kommer att vara viktigt för framtida studier. För närvarande pågår studier där vi undersöker vilka fibrer som bidrar till bildandet av smörsyra.

Vårt huvudsakliga mål är att identifiera faktorer som påverkar mikrobiotans sammansättning i tarmarna, bakteriernas funktioner och därigenom vad som orsakar hjärt-kärlsjukdom. En del i detta arbete är att identifiera särskilda ämnen, så kallade metaboliter, som produceras av tarmbakterierna och som kan ge upphov till hjärt-kärlsjukdom.

Läs mer om metaboliter

 

hjärtformade leverceller med fettinlagring.

Hjärtformade leverceller med fettinlagring.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.