SV EN

Pågående större samarbetsprojekt

IGT (samarbete med Professor Göran Bergström)

Typ 2-diabetes ökar risken för hjärtkärlsjukdomar som till exempel åderförkalkning, hjärtinfarkt och stroke. Våra studier bekräftar internationell forskning som visar att patienter med typ 2-diabetes har andra sorters bakterier i tarmen än friska personer och att dessa bakterier skulle kunna påverka kroppen så att risken för diabetes ökar.

En begränsande faktor i tidigare studier har varit att man studerat patienter med pågående behandling och medicinering, vilka också kan påverka tarmbakterierna. Målet med IGT-studien är att identifiera tarmmikrobiotans sammansättning hos friska individer och hos individer med förstadier till diabetes, som ännu inte utvecklat sjukdomen. Vi vill förstå om det finns bakterier och funktioner som hjälper och skyddar mot typ 2-diabetes och därmed risken för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. I förlängningen kan studien hjälpa oss att förstå om vissa bakterier i tarmen bidrar till hjärt-kärlsjukdom eller om det är sjukdomen som göra att mikroorganismerna finns där.

Projektet till största delen finansierat av Knut & Alice Wallenbergstiftelsen (KAW),  Västra Götalandsregionen (VGR) och Diabetes Wellness Foundation.

Processbeskrivning IGT-studien

BARIA (samarbete med Professor Max Nieuwdorp, Professor Jens Nielsen och Professor Thue Schwartz) 

Tarmmikrobiotan kan fungera som ett kompletterande hormonproducerande organ till kroppens egna endokrina system, vilket i sin tur samverkar med kosten vi äter. Kosten påverkar mikrobiotasammansättning i tarmen, och näringsämnen i kosten kan användas av bakterierna för att bilda nya molekyler som till exempel smörsyra vilken kan ha positiva effekter på vårt immunsystem och vår ämnesomsättning. Bakterierna kan även producera molekyler som leder till att våra celler inte svarar på insulin och därmed bidra till diabetesutvecklingen. I detta projekt kommer vi analysera sammansättningen i tarmen hos patienter med och utan typ 2-diabetes som opereras för fetma. I studien tar vi även blodprov från blodkärl som transporterar molekyler från tarmen till levern samt vävnadsbiopsier från fett, tarm och lever för att studera genuttryck i dessa vävnader. Genom att använda artificiell intelligens, AI, kommer vi att försöka modellera hur mikrobiotan i tarmen producerar molekyler och hur dessa kan påverka funktionen i olika organ. Detta kommer leda till hypoteser kring hur den mikrobioella metabolism i tarmen kan påverka oss vid metabolsjukdom vilket vi  sedan kan testa.

Projektet finansierat av Novo Nordisk Fonden (NNF) .

 

Tarmmikrobiota och kardiometabol hälsa

Detta är ett stort samarbete mellan fyra europiska och fyra amerikanska forskargrupper som samverka på olika sätt för att identifiera bakterieproducerade molekyler och hur dessa kan påverka hjärt-kärlsjukdomar genom att analysera tusentals blodprover. Syftet är att identifiera nya behandlingsstrategier baserat på dessa molekyler. Ett viktigt mål med projektet är även att vidareutbilda nästa generations forskare kopplade till respektive forskargrupp, genom att involvera dem i att leda vissa delmoment i projektet.

Projektet finansieras av Leducq Foundation.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.