SV EN

Om IGT-Microbiotastudien

Huvudsyftet med IGT-Microbiotastudien är att undersöka om och hur olikheter i bakteriesammansättningen i tarmen kan förklara ökad risk att drabbas av typ 2-diabetes. Vi undersöker bland annat om det finns bakterier som hjälper och skyddar mot typ 2-diabetes och om det finns andra bakterier som istället bidrar till sjukdomsförloppet.

Vår förhoppning är att studien skall hjälp oss att hitta nya sätt att kunna förutse utvecklingen av sjukdomen, behandla förstadiet så att sjukdomen inte bryter ut samt att behandla personer med redan utvecklad typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

Typ 2-diabetes, eller åldersdiabetes, blir allt vanligare i åldrar över 50 år och finns hos nästan var sjätte person mellan 60 och 70 år. Typ 2-diabetes ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar som till exempel åderförkalkning, hjärtinfarkt och stroke.

I tarmen har vi mer än 1 kg bakterier (tarmmikrobiota) som är viktiga för vår hälsa. Forskning visar att patienter med typ 2-diabetes tycks ha andra sorters bakterier i tarmen än friska personer och att bakterierna skulle kunna påverka kroppen så att risken för diabetes ökar. I tidigare studier som gjorts har en begränsande faktor varit att man studerat patienter som står under läkemedelsbehandling för typ 2-diabetes, vilket blir missvisande eftersom medicinerna också kan påverka dina tarmbakterier. Målet med IGT-studien är därför att identifiera bakteriesammansättningen i tarmen hos friska individer och hos individer med förstadier till diabetes, det vill säga personer som ännu inte utvecklat sjukdomen och alltså inte medicineras för den.

Vi vill undersöka om det finns bakterier och funktioner som hjälper och skyddar mot typ 2-diabetes och därmed minskar risken för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. I förlängningen kan studien också hjälpa oss att förstå om vissa bakterier i tarmen bidrar till typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom eller om det är så att sjukdomen i sig leder till en förändrad tarmmikrobiota.

 

Hur många var med och vad har hänt?

Totalt bjöds 26,009 personer mellan 50 och 64 år in att delta i studien och 5152 kom för undersökning på
Wallenberglaboratoriet. 1868 personer inkluderades och delades in i grupper baserat på mätningar av
blodsockernivåer vid besökstillfället. Förutom att analysera sammansättningen av bakterier i tarmen, undersöker vi även vilka gener tarmmikrobiotan har. Analyserna pågår fortfarande men intressant data finns redan
tillgänglig och sommaren 2020 publicerades en första vetenskaplig rapport i den ansedda tidskriften Cell
Metabolism. Rapporten inkluderade analyser från cirka hälften av deltagarnas provresultat.

Rapporten och vår forskning uppmärksammades i Göteborgs-Posten i september 2020 (GPs Livstil & Hälsa: https://www.gp.se/livsstil/halsa/darfor-kan-smorsyra-vara-en-gamechanger-for-din-halsa-1.33912025).


Hur får jag veta mer?

I början av 2021 skickade vi ut resultaten från studien till deltagarna där vi också bjöd in till en föreläsning online där vi berättade mer om studien, om de resultat vi ser samt gav möjlighet att ställa frågor. Föreläsningen, som hölls den 29 april 2021, spelades in och du kan titta på den här.

Vi har också gjort en specialinspelning där vi går igenom rapporten mer i detalj och sida för sida. Den inspelningen finns också här. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Hoppas du vill ta del föreläsningen och frågestunden!

 

Fredrik Bäckhed
Professor Sahlgrenska Akademin

 Göran Bergström

Göran Bergström

Professor Sahlgrenska Akademin
Överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhus

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.