SV EN

Tarmmikrobiotan och typ 2-diabetes

Typ 2-diabetes blir allt vanligare både i Sverige och i resten av världen. Ungefär 300 000 svenskar, det vill säga 3 - 4 % av landets invånare, lever med sjukdomen och risken att drabbas stiger med åldern. Typ 2-diabetes medför en ökad risk för bland annat hjärt-kärlsjukdomar, vilket kan leda till allvarliga tillstånd som hjärtinfarkt och stroke.

I en människas tarmar finns mer än 1 kg bakterier. Dessa bakterier är på många sätt viktiga för vår hälsa. Ny forskning visar att människor med typ 2-diabetes har en annan bakteriesammansättning i tarmen än friska personer och att dessa bakterier kan bidra till sjukdomsutvecklingen. Vår forskargrupp har visat att individer redan i ett förstadium till typ 2-diabetes, så kallad prediabetes, har en förändrad tarmmikrobiota. Detta gäller särskilt individer med nedsatt glukostolerans.

Vi har också upptäckt att personer med prediabetes och patienter med typ 2-diabetes har färre bakterier som producerar smörsyra. Det är fortfarande oklart om det är smörsyran, och dess funktion i kroppen, eller andra egenskaper hos dessa bakterier som skyddar mot utveckling av diabetes. En stor utmaning inom forskningsfältet är att avgöra om det är tarmmikrobiotan som bidrar till sjukdomen eller om det är sjukdomen som ger upphov till en förändrad mikrobiota. Dessutom ger vanliga mediciner upphov till en förändrad tarmmikrobiota vilket försvårar analysen ytterligare.

Vår huvudteori är att molekyler som tillverkas av tarmbakterierna, till exempel imidasolpropionat, smörsyra och olika gallsyror, kan påverka diabetesutvecklingen. Vi undersöker hur dessa molekyler produceras och hur de påverkar kroppen. Vi tror att mekanismerna bakom dessa processer kommer att vara viktiga för att utveckla nya behandlingsstrategier.

Ett framtida mål är att identifiera personer som löper risk för att utveckla olika ämnesomsättningsrelaterade sjukdomar och att kunna erbjuda personer med förändrad mikrobiota behandlingar baserade på kunskaper om bakterierna i tarmen. 

Läs om smörsyra i Aftonbladet, september 2020
https://www.aftonbladet.se/halsa/a/eK17AM/sa-kan-din-tarmflora-avsloja-diabetes  

Läs om smörsyra i Göteborgs-Posten, Liv&Hälsa, september 2020
https://www.gp.se/livsstil/halsa/darfor-kan-smorsyra-vara-en-gamechanger-for-din-halsa-1.33912025 

Vi har funnit att patienter med typ 2-diabetes saknar vissa bakterier vilket kan påverka mikrobiotans möjligheter att bryta ner näringsämnen. Till exempel bildar tarmmikrobiotan från vissa patienter med typ 2-diabetes ett ämne, imidasolpropionat, från aminosyran histidin. Ämnet försämrar cellernas förmåga att svara på insulin. Samtidigt har dessa patienter färre smörsyraproducerande bakterier och ett vetenskapligt genombrott skulle kunna vara att tidigt identifiera personer som saknar viktiga bakterier och är i farozonen att utveckla typ 2-diabetes, och att i en kapsel tillföra just dessa bakterier för att förebygga sjukdom och slippa läkemedelsbehandling, eller alternativt blockera produktionen av skadliga ämnen.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.