SV EN

Forskning i fokus

Syftet med vår forskning är att förstå hur tarmbakterierna påverkar metabola sjukdomar, alltså sjukdomar kopplade till kroppens ämnesomsättning. Detta gör vi genom att kombinera mikrobiotaanalys av avföringsprover med data från omfattande hälsoundersökningar av studiedeltagare. Vi undersöker därefter de underliggande molekylära mekanismerna i laboratorieförsök. 

För att förstå samspelet mellan tarmbakterierna och människokroppen studerar vi hur den mikrobiella sammansättningen påverkar processer i organ som lever, fettvävnad, muskler och bukspottskörtel. Vi intresserar oss särskilt för hur molekyler, som tillverkas med hjälp av mikroorganismerna i tarmarna, reglerar kroppens metabola funktioner. Vi studerar detta samspel både under normala förhållanden i friska individer och i patienter med metabola sjukdomar.

I samarbete med andra forskargrupper lokalt, nationellt och internationellt, arbetar vi för att hitta nya sätt att förebygga och behandla typ 2-diabetes, fettlever och hjärt-kärlsjukdom. Vårt arbete syftar till att förstå om det finns ett samband mellan mikrobiotans sammansättningen och metabola sjukdomar och att ta fram metoder för att förebygga och behandla sjukdomar med hjälp av tarmbakterierna.

Sedan 2013 pågår den så kallade IGT studien (Tarmflora, utveckling av typ 2-diabetes och hjärtkärlsjukdom) i samarbete med Professor Göran Bergström och hans team på Wallenberglaboratoriet. Samarbete är ett parallellspår till det stora nationella forskningsprojektet  SCAPIS . Forskningsstudien bidrar till att bättre förstå riskerna att drabbas av typ 2-diabetes och ger därmed möjligheter att upptäcka, förhindra och behandla sjukdomen. 

Ett vetenskapligt genombrott skulle vara att tidigt kunna identifiera personer som saknar viktiga bakterier och därmed är i farozonen för att utveckla typ 2-diabetes och genom en kapsel kunna tillföra just dessa bakterier för att förebygga sjukdom och därmed undvika läkemedelsbehandling.

Hur går forskningen till?

Vi bedriver främst translationell forskning. Det innebär att problem som identifierats i sjukvården ligger till grund för forskningen och att resultaten skall leda fram till ny diagnostik eller förbättrade behandlingsmetoder. Vår verksamhet är belägen vid Wallenberglaboratoriet på Sahlgrenska sjukhuset och vi samarbete tätt med sjukvårdspersonal som hjälper oss att formulera kliniskt relevanta frågeställningar och ger oss tillgång till prover från pågående studier.

Vi omsätter de kliniska observationerna till laboratorieförsök där vi på molekylär nivå undersöker hur specifika bakterier och bakteriella metaboliter påverkar kroppen och hur detta kan kopplas till metabola sjukdomar. Vissa av våra forskningsprojekt leder sedan till utveckling av nya behandlingsmetoder. Samarbetet med sjukvården ger oss möjlighet att utföra studier som går från människa till molekyl, och omvänt, från molekyl till människa. På så sätt blir forskningen verklighetsförankrad och patientnära.

Läs mer om några av våra större pågående projekt

Vill du veta mer?

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.