SV EN

Stärkt bild av hur tarmmikrobiotan kan påverka diabetesutveckling

18 November 2020

Bakterieförändringar i tarmen kan kopplas till nivåerna av den molekyl, imidasolpropionat, som gör kroppens celler döva för insulin vid typ 2-diabetes och förstadier till sjukdomen. Det framgår av en europeisk studie som befäster tidigare forskning i fältet från Göteborgs universitet.

Den forskning som leds av Fredrik Bäckhed, professor i molekylärmedicin vid Göteborgs universitet, har tidigare påvisat att diabetesutveckling kan kopplas till förändrad sammansättning av tarmbakterier, som ökar produktionen av molekyler som kan bidra till sjukdomen.

Hans forskargrupp har bland annat visat att den förändrade tarmmikrobiotan leder till förändrad metabolism av aminosyran histidin, vilket i sin tur leder till ökad produktion av imidasolpropionat, molekylen som förhindrar insulinets blodsockersänkande effekter.

I en artikel publicerad i tidskriften Nature Communications bekräftas nu de initiala fynden i en större europeisk studie, som omfattar 1 990 personer. Studien visar att diabetespatienter även från Danmark, Frankrike och Tyskland hade ökade nivåer av imidasolpropionat i blodet.

Till hela press releasen

Till artikeln på Forsknings.se:

https://www.forskning.se/2020/11/19/starkt-bild-av-hur-tarmbakterier-kan-paverka-diabetesutveckling/

Till den publicerade artikeln i Nature Communications:

Imidazole propionate is increased in diabetes and associated with dietary patterns and altered microbial ecology

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.