SV EN

Kejsarsnittföddas tarmmikrobiota kommer i kapp

01 April 2021

Barn som föds med kejsarsnitt har en torftigare uppsättning bakterier i tarmen, men vid 3-5 års ålder är de i stort sett i kapp sina jämnåriga. Det framgår av en studie som också visar att det tar påfallande lång tid att etablera en mogen tarmmikrobiota.

Ansvarig för forskningen är Fredrik Bäckhed, professor i molekylärmedicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Studien som publiceras i tidskriften Cell Host & Microbe har genomförts i samarbete med Hallands sjukhus Halmstad.

Forskarna har tidigare påvisat att sammansättningen av barns tarmmikrobiota påverkas av hur de föds, och vad de äter. I den aktuella studien har man på detaljnivå studerat hur sammansättningen av tarmbakterier utvecklats hos 471 barn, födda på sjukhuset i Halmstad.

Studien visar på en långsam mognad där spädbarnens tarmar redan vid födseln koloniseras av bakterier och andra mikroorganismer. Under de första levnadsåren ökar sedan artrikedomen allt eftersom. En viktig slutsats är att tarmmikrobiotan är ett ekosystem som tar lång tid på sig att mogna. Inte ens vid 5 års ålder är systemet komplett. Mognadsprocessen kan se väldigt olika ut hos olika individer, och ta olika lång tid.

– Barn lär sig färdigheter som att gå och prata olika snabbt och det visade sig att samma sak gäller tarmmikrobiotans mognad, säger Lisa Olsson, forskare vid Göteborgs universitet, och en av förstaförfattarna.

De kejsarsnittfödda barnen i studien, en dryg tredjedel, hade vid 4 månaders ålder en lägre diversitet i sin tarmmikrobiota än övriga barn. Mellan 3 och 5 års ålder var de dock i kapp och uppvisade en i stort sett normaliserad tarmmikrobiota för sin ålder.

– Våra fynd visar att tarmmikrobiotan är ett dynamiskt organ och framtida studier får visa om de tidiga skillnaderna i tarmmikrobiotan kan påverka barnen längre fram i livet, säger Fredrik Bäckhed. – Att undersöka och förstå hur tarmmikrobiotan utvecklas i friska barn ger oss en referens för att i nya studier undersöka om den kan vara bidragande orsak till sjukdomar längre fram, fortsätter han.

 

Till press release in sin helhet:Publicerad 1 april 2021 vid Sahlgrenska Akademin

Till den vetenskapliga artikeln publicerad i Cell Host & Microbe: Developmental trajectory of the healthy human gut microbiota during the first 5 years of life

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.