SV EN

Om IGT-Microbiotastudien

Huvudsyftet med IGT-Microbiotastudien är att undersöka om och hur olikheter i bakteriesammansättningen i tarmen kan förklara ökad risk att drabbas av typ 2-diabetes. Vi undersöker bland annat om det finns bakterier som hjälper och skyddar mot typ 2-diabetes och om det finns andra bakterier som istället bidrar till sjukdomsförloppet.

Vår förhoppning är att studien skall hjälp oss att hitta nya sätt att kunna förutse utvecklingen av sjukdomen, behandla förstadiet så att sjukdomen inte bryter ut samt att behandla personer med redan utvecklad typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

Typ 2-diabetes, eller åldersdiabetes, blir allt vanligare i åldrar över 50 år och finns hos nästan var sjätte person mellan 60 och 70 år. Typ 2-diabetes ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar som till exempel åderförkalkning, hjärtinfarkt och stroke.

I tarmen har vi mer än 1 kg bakterier (tarmmikrobiota) som är viktiga för vår hälsa. Forskning visar att patienter med typ 2-diabetes tycks ha andra sorters bakterier i tarmen än friska personer och att bakterierna skulle kunna påverka kroppen så att risken för diabetes ökar. I tidigare studier som gjorts har en begränsande faktor varit att man studerat patienter som står under läkemedelsbehandling för typ 2-diabetes, vilket blir missvisande eftersom medicinerna också kan påverka dina tarmbakterier. Målet med IGT-studien är därför att identifiera bakteriesammansättningen i tarmen hos friska individer och hos individer med förstadier till diabetes, det vill säga personer som ännu inte utvecklat sjukdomen och alltså inte medicineras för den.

Vi vill undersöka om det finns bakterier och funktioner som hjälper och skyddar mot typ 2-diabetes och därmed minskar risken för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. I förlängningen kan studien också hjälpa oss att förstå om vissa bakterier i tarmen bidrar till typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom eller om det är så att sjukdomen i sig leder till en förändrad tarmmikrobiota.

 

Hur många var med och vad har hänt?

Totalt bjöds 26,009 personer mellan 50 och 64 år in att delta i studien och 5152 kom för undersökning på
Wallenberglaboratoriet. 1868 personer inkluderades och delades in i grupper baserat på mätningar av
blodsockernivåer vid besökstillfället. Förutom att analysera sammansättningen av bakterier i tarmen, undersöker vi även vilka gener tarmmikrobiotan har. Analyserna pågår fortfarande men intressant data finns redan
tillgänglig och sommaren 2020 publicerades en första vetenskaplig rapport i den ansedda tidskriften Cell
Metabolism. Rapporten inkluderade analyser från cirka hälften av deltagarnas provresultat.

Rapporten och vår forskning uppmärksammades i Göteborgs-Posten i september 2020 (GPs Livstil & Hälsa: https://www.gp.se/livsstil/halsa/darfor-kan-smorsyra-vara-en-gamechanger-for-din-halsa-1.33912025).


Hur får jag veta mer?

I början av 2021 skickade vi ut resultaten från studien till deltagarna där vi också bjöd in till en föreläsning online där vi berättade mer om studien, om de resultat vi ser samt gav möjlighet att ställa frågor. Föreläsningen, som hölls den 29 april 2021, spelades in och du kan titta på den här.

Vi har också gjort en specialinspelning där vi går igenom rapporten mer i detalj och sida för sida. Den inspelningen finns också här. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Hoppas du vill ta del föreläsningen och frågestunden!

 

Fredrik Bäckhed
Professor Sahlgrenska Akademin

 Göran Bergström

Göran Bergström

Professor Sahlgrenska Akademin
Överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhus

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.